Najważniejszą cechą tej edycji jest nowa konstrukcja materiałów, które interpretowane są w modelu bazującym na odzwierciedleniu fizycznych właściwości materiałów (PBR).  Użytkowników, korzystających z formy zapisu dokumentacji w pdf ucieszy fakt możliwości stosowania tego formatu jako podkładu, w którym poszczególne elementy traktowane są jako krzywe – a więc poddają się edycji.

Widok w trybie realistycznym (wszystkie wersje)

pCon.planner 8.0 umożliwia tworzenie szybkich wizualizacji poprzez przechwycenie widoku z aktywnej rzutni w trybie realistycznym. W kilka sekund można wygenerować świetnej jakości podgląd oddający charakter materiałów, oświetlenie sceny i cienie. W porównaniu do wcześniejszej wersji, od teraz generowany w tym trybie widok, „miękko” oddaje światło, dzięki czemu scena nie jest prześwietlona i tak jak w przypadku renderingu fotorealistycznego, wykazuje zgodność z fizycznym modelem właściwości materiałów, uzyskując wyższy stopień realizmu powierzchni już na poziomie podglądu.

Najważniejsze zmiany polegają na:

 • zmianie charakteru wyświetlania w trybie realistycznym
 • zastosowaniu technik cieniowania w czasie rzeczywistym, pozwalających na uzyskanie większej głębi (met. Ambient Occlusion)
 • zastosowaniu nowego efektu oświetleniowego (Bloom Effect /tu: Poświata) w odniesieniu do materiałów odbijających, jasnych lub emitujących światło, dzięki czemu uzyskujemy efekt rozświetlenia

 

Tło w rzucie ortograficznym (wszystkie wersje)

Jako bonus, tło zdefiniowane przez użytkownika, widoczne dotąd tylko w perspektywie może być widoczne w trybie ortograficznym.

Ustawienia tła i parametrów oświetlenia sceny (wszystkie wersje)

W wersji 8.0 funkcje związane z określeniem tła i światła otaczającego przeniesione zostały do nowej zakładki OTOCZENIE.  W nowym oknie znajdziemy parametry dotyczące ustawienia panoramy jako tła i wyboru charakteru oświetlenia sceny (panoramą lub światłem domyślnym).

Nowe opcje w stylach renderowania (wszystkie wersje)

W pCon.planner 8.0 w zakładce EFEKTY w sekcji Style Renderowania, dla bazy jaką jest tryb realistyczny uwzględniono możliwość modyfikowania intensywności efektów poświaty i zastosowania metody cieniowania – Ambient Occlusion. Treść zakładki Efekty z poprzedniej wersji (7.7) znajdziemy natomiast w zakładce dot. post-produkcji

Rendering bazujący na fizyce dla nowego modelu materiałów (wszystkie wersje)

Zmiany obejmują m.in.:

 • ograniczenie funkcji i współzależności
 • nowe materiały obsługiwane przez silnik OSPRay
 • optymalizację dla procesu przypisywania materiałów (materiały raz zdefiniowane zachowują swoje właściwości we wszystkich nowych powiązanych aplikacjach pCon)
 • automatyczną konwersję na model PBR
 • rozszerzenie opcji w Edytorze Materiałów

 

Zmieniony OSPRay (wszystkie wersje)

 Jeszcze niedawno debiutował a dziś już jest naszym standardem! Mowa oczywiście o OSPRay, silniku stworzonym przy współpracy z firmą Intel.  W nowej wersji programu maksymalnie uprościliśmy funkcje.

Od teraz możemy liczyć się ze zmianami m.in. w zakresie podstawowego oświetlenia obrazów z mapowaniem tonalnym i korekcją gamma, dodaniem kolejnej opcji mapowania (Filmic)
i obsługą nowego modelu materiałów.

Możliwość edycji materiałów dla danych konfigurowalnych

Pracując z danymi konfigurowalnymi (OFML) – a więc z bryłami z zaszytą informacją komercyjną i logiką produktu, rekomendujemy wybór wariantu zgodnego z ofertą, a zatem zastosowanie tych materiałów, które zostały predefiniowane przez producenta – konkretnych tekstur. Może się zdarzyć jednak, że celem uzyskania lepszych wyników wizualnych należałoby rozjaśnić, lub przyciemnić materiał, bardziej go stonować lub nadać odrobinę satynowego połysku. By dokonać tych zmian wcześniej należało przekonwertować artykuły na Artykuł Użytkownika. Teraz wystarczy dostosować materiały za pomocą Edytora Materiałów. Trzeba jednak pamiętać, że nie można zamówić artykułów z ręcznie zmienionymi materiałami. Ponadto zmiany zostaną zastąpione standardowym materiałem podczas aktualizacji artykułów.

Kolejka Renderów | Zewnętrzny rendering serii obrazów (pCon.planner PRO)

Na użytkowników wersji profesjonalnej czeka niespodzianka w postaci opcji ustawiania kolejki renderów, a więc renderowania kilku widoków z różnych kamer przy użyciu zewnętrznego serwera, bez konieczności przerywania pracy w pCon.planner!  Wystarczy zaznaczyć kamery, z których generowane będą fotorealistyczne obrazy lub panoramy i wybrać OSPRay jako renderer.

Import plików PDF (pCon.planner STD i pCon.planner PRO)

Praca z plikiem pdf wczytanym jako podkład jest już możliwa.  Wystarczy wybrać opcję Importu, ustawić skalę, wybrać określoną stronę z wielostronicowego dokumentu i zdecydować, czy chcemy zaimportować plik jako obraz czy krzywe.

Eksport plików IFC (pCon.planner PRO)

W pCon.planner 8.0 można eksportować pliki IFC (cały projekt lub jego część). Należy wybrać opcję Eksportuj a następnie wybrać Geometrię i typ pliku * .ifc. Eksport spowoduje zapisanie zawartych w projekcie danych OFML.

Ulepszony import IFC Import (wszystkie wersje)

Dane parametryczne (sufit/podłoga) jak również artykuły komercyjne zostaną właściwie rozpoznane i przyporządkowane do odpowiednich warstw.

Eksport plików (wszystkie wersje)

 Do zmian i ulepszeń należą:

 • eksport plików *gITF
 • możliwość zmiany orientacji projektu podczas eksportu plików OBJ (celem zwiększenia kompatybilności z narzędziami VR)
 • poprawiony eksport plików *dae
 • rozszerzony import plików EOX
 • możliwość użycia interaktora w oknie roboczym podczas eksportowania wektorów

Zaawansowane opcje filtrowania artykułów (pCon.planner PRO)

Użytkowników wersji pro czeka duże udogodnienie w zakresie zarządzania obiektami użytymi w projekcie. Nowa opcja umożliwia filtrowanie dużej liczby artykułów zgodnie z kryteriami zawartości oraz wyszukiwanie obiektów po nazwie producenta, serii, numerze artykułu, fragmencie opisu i warstwie. Zaawansowane filtrowanie pozwala na wybranie wielu kryteriów jednocześnie. Genialnym ułatwieniem oszczędzającym Twój czas jest możliwość szybkiego wyszukania elementów w planie i zastąpienia ich innym wybranym artykułem.

Narzędzie Zastąp (wszystkie wersje)

Narzędzie Must Have! Aż dziwne, że nie było go wcześniej. Od teraz z łatwością można zastąpić wybrane artykuły (w tym elementy 2D i teksty) innymi lub wstawić nowe artykuły jako kopie referencyjne.

Zastąp Materiał (wszystkie wersje)

Nowa opcja wypełnienia dostępna z poziomu menu kontekstowego, umożliwiająca zastąpienie jednego materiału drugim na wszystkich zaznaczonych wcześniej elementach.

Dodatkowe funkcje dot. Artykułów (pCon.planner PRO i pCon.planner ME)

Mała zmiana podczas wstawiania artykułów. Artykuły są otwierane w Edytorze Właściwości bezpośrednio po wstawieniu. Artykuły bez reprezentacji graficznej będą wyświetlane w postaci pól informacyjnych z tekstową informacją.

Przycinanie grupy obiektów innym obiektem (pCon.planner STD i pcon.planner PRO)

 Dzięki temu udogodnieniu wreszcie nie będzie trzeba wycinać każdego elementu po kolei! Wystarczy zgrupować obiekty by poddać je modyfikacji przez inny obiekt.

Możliwość prowadzenia obliczeń (wszystkie wersje)

Zarówno w trakcie rysowania obiektu jak i z poziomu okna Właściwości możliwe jest wprowadzenie konkretnych wartości celem wyliczenia jednej wartości. Nie musimy sięgać po kalkulator, program obsługuje m.in. dodawanie, odejmowanie, dzielenie, mnożenie i wpisywanie jednostek.

Ustalanie pozycji obiektów podczas ich wstawiania za pomocą skrótów klawiszowych (wszystkie wersje)

Wstawianie obiektów w scenę może być jeszcze bardziej precyzyjne. Kombinacja klawiszy pozwoli na precyzyjne ustawienie obiektu względem innych elementów.

Szybka wyszukiwarka treści (wszystkie wersje)

Obok zakładki Pomoc, znajdziesz teraz poręczną wyszukiwarkę. Wystarczy wpisać fragment wyszukiwanej frazy by uzyskać podpowiedź.

Inne mniejsze zmiany (wszystkie wersje)

 • szybsze wstawianie elementów parametrycznych, poprawiona geometria detali elementów
 • szybsze rozgrupowanie elementów w kilku jednocześnie zaznaczonych grupach
 • łatwiejsze skalowanie dzięki szybszemu odnajdywaniu linii pomocniczej
 • lepsze dopasowanie (rozdzielczości) do różnych typów ekranów
 • brak widoczności komentarzy w starszych projektach
 • podział na okna robocze jedno główne i trzy mniejsze, zastępuje jedno większe i dwa mniejsze

 UWAGA!  Upewnij się, że Twój sprzęt spełnia wymagania systemowe.

SPRAWDŹ: Ustawienie akceleracji graficznej!

 

 

 

Udostępnij

Zostaw Komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *