Przedstawiamy nowe funkcje!

>> Pobierz nową wersję pCon.planner

1)     IMPORT I EKSPORT

a)      Rozszerzenie możliwości importowania danych o pliki:

  • · OBJ
  • · glTF
  • · AutodeskR FBX
  • · ColladaTM DAE
  • · SketchupTM 2018
  • · STL

b)      Ulepszony – wolny od błędów import plików 3DS i IFC i eksport modeli w najnowszych wersjach SKP SketchupTM 2017 and SketchupTM 2018 oraz eksport w formacie PEC z zachowaniem struktury katalogów.

2)     ELEMENTY POKOJU

Więcej parametrów i możliwości!

a)      pCon.planner 7.7 znacznie ułatwia rysowanie klatek schodowych. Użyj okna właściwości, aby ustawić wymiary i ilość stopni oraz wysokość schodów.
Teraz możesz tworzyć schody:
○ otwarte lub zamknięte
○ różne profile stopni o różnych długościach i grubościach
○ zaawansowane opcje: ukryte stopnie, widoczne belki lub zamknięte boki

b)     Więcej opcji dla kastomizacji okien

nowe opcje dla świetlików, ościeżnic okiennych okien mansardowych i parapetu.

Możliwe jest dostosowanie wysokości uchwytów drzwi.

c)      Podstawowe elementy pokoju również zostały zaktualizowane:
○ Sufity wstawiane za pomocą kilku kliknięć
○ Pozycję kratek sufitowych można określić w oknie właściwości za pomocą osi X i Y.
○ Zaznaczenie pola „Przezroczyste ściany” (w zakładce Widok/Renderowanie) pozwala uzyskać również przezroczyste sufity.

d)      pCon.planner 7.7 automatycznie dostosowuje podłogę do przesunięcia drzwi.

e)     Grzejniki: oprócz klasycznego, żebrowanego wyglądu można również wstawić grzejniki o gładkiej powierzchni.

3)     WYMIAROWANIE

a)      Wymiarowanie ścian w dwóch opcjach. Oprócz standardowo wyświetlających się wymiarów wszystkich elementów rozlokowanych na wybranej ścianie opcja ta z wciśniętym klawiszem SHIFT pozwala uzyskać wymiar długości ściany bez wymiarów poszczególnych elementów.

b) Błyskawiczna zmiana stylu wymiarowania – efekt ten jest szczególnie widoczny w dużych projektach.

4)     NAWIGACJA

a)      Płynne powiększanie obiektów podczas zoomowania. Z wciśniętym klawiszem SHIFT ściany i sufity stają się przeźroczyste.

b)     Nawigacja za pomocą klawiatury
W widoku perspektywicznym możesz teraz używać kursora do obracania w prawo, w lewo, w górę i w dół. Te funkcje są dodatkiem do ruchów po linii prostej wykonywanej przez naciśnięcie klawiszy W, A, S lub D.

c)      Nowy tryb przyciągania: „kreskowanie”
Przyciąganie kursora na zakreskowane obszary można teraz włączyć lub wyłączyć. Domyślnie tryb ten jest wyłączony.

5)     MULTIMEDIALNE PREZENTACJE

>> Dowiedz się więcej o możliwościach udostępniania swoich projektów i modeli 3D oraz panoram 360

lub obejrzyj >> film instruktażowy o serwisie IMPRESS.

6)     ELEMENTY 2D
a) Łatwiejsze rysowanie prostokątów z „wolnej ręki”
Zacznij rysować prostokąt, klikając w obszarze roboczym, aby ustawić pierwszy
róg prostokąta. Kliknij prawym przyciskiem myszy, aby otworzyć menu kontekstowe i kliknij “Wybierz drugi róg”.
b) Edytowanie elementów 2D w grupach
W wersji 7.7 pCon.planner możesz edytować grupy różnych elementów 2D.
pCon.planner PRO:

Ponadto użytkownicy wersji PRO mogą być zadowoleni z udogodnień:
a) Mniejsze straty powierzchni w obrębie obszaru roboczego.
Wszystkie opcje edycji artykułów są łatwo dostępne w pCon.planner 7.7 PRO w nowej zakładce artykułów w głównym MENU.

b) Interaktywna konfiguracja w 3D. pCon.planner obsługuje teraz koncepcję OFML, OAP (planowanie wspomagane). Konkretne interakcje OAP w artykułach pomagają modyfikować właściwości lub umożliwiać dodawanie lub usuwanie elementów. Dane możesz przetwarzać również w pCon.box.

d)     Ulepszenia w zarządzaniu folderami.
Po wybraniu artykułu w Menedżerze folderów przez dwukrotne kliknięcie, zostanie on zaznaczony. Niespójne artykuły będą teraz wyświetlane na czerwono w strukturze katalogów.

>> Pobierz nową wersję pCon.planner i odkryj nowe funkcje!

Udostępnij

2 replies on “pCon.planner 7.7 ! Już dostępny!

Zostaw Komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *