3D Warehouse download niet in pCon.planner

Wij hebben geconstateerd dat 3D Warehouse niet meer optimaal vanuit pCon.planner gebruikt kan worden. In dit artikel leggen we aan u uit hoe deze problemen zijn ontstaan en geven wij u een handleiding waarmee u toch modellen uit 3D Warehouse in pCon.planner kunt gebruiken.

Waarom kan ik geen 3D modellen van 3D Warehouse downloaden in pCon.planner?

Trimble (de fabrikant van 3D Warehouse en Sketchup) heeft een wijziging aangebracht in Sketchup, wat ook invloed heeft op de integratie met pCon.planner. Als gevolg hiervan worden modellen binnen oudere Sketchup-versies niet langer ondersteund. Omdat pCon.planner om compatibiliteitsredenen eerder als een oudere versie werd gepresenteerd, werkt het downloaden vanuit 3D Modellen niet meer. We zullen dit  aanpassen in de volgende officiële release van pCon.planner(gepland voor april 2019).

Zo kunt u toch modellen van 3D Warehouse gebruiken in pCon.planner

Volg onderstaande stappen om de modellen te downloaden in pCon.planner:
1. Open 3D Modellen vanuit de pCon.planner
2. Open het dialoogvenster Instellingen voor het geopende catalogusvenster met de sneltoets Alt + S
3. Schakel de optie Uitgebreid download proces uit op het tabblad Inhoud.

Sharing is caring

One reply on “3D Warehouse download niet in pCon.planner

Comments are closed.