Aanvraag voor her-activatie van licentie sleutel(s) (inclusief verplichtingen en voorwaarden)

of selecteer bestand als u geen licentiesleutel hebt.

max. 100 KB | bestandstype: c2v

Dit kunt u op de volgende manier doen:
- Venster in de planner openen (Tabblad Info/Licentie)
- Bestand genereren. (save)


Voor de aanvraag van een heractivatie van de licentiesleutel voor Software van EasternGraphics (vervolgens “EGR” genoemd) verklaart de klant aan EGR, dat de software van EGR, aan de hand van de gevolgde omschreven bijzondere omstandigheid niet meer op het oorspronkelijke systeem gebruikt wordt.

Tevens geeft de klant hierbij toestemming, ten aanzien van de heractivatie met in achtneming van de volgende voorwaarden:

  • EGR heeft het recht te beslissen, of de omschreven omstandigheid gegrond is voor een heractivatie. EGR heeft het recht, de heractivatie zonder opgaaf van reden te annuleren.
  • Door de aanvraag van de heractivatie is het voor de klant niet meer toegestaan de software te gebruiken met de licentiesleutel op het oorspronkelijke systeem. Met de heractivatie mag de software enkel volgens de gestelde Licentie- en contractvoorwaarden gebruikt worden op het nieuwe systeem van de klant.
  • Elk gebruik van de software, dat is bepaald en contractueel overeengekomen is, in het bijzonder, een gelijktijdig gebruik van de software op meer dan het afgesproken aantal werkstations, is in strijd met de overeenkomst. De klant is verplicht om EGR van dergelijke omstandigheid onmiddellijk op de hoogte te stellen. De klant verbindt zich ertoe om een vergoeding van de schade aan EGR te betalen voor de periode van gebruik die is vastgelegd in het contract tezamen met de prijslijst van EGR. De berekening van het bedrag van de schadevergoeding is gebaseerd op een vier jaar lineaire afschrijving. Indien de klant het gebruik dat in strijd is met het contract van EGR niet meldt, is zij een boete verschuldigd op het eerste verzoek door EGR, in totaal vijf keer de prijs vermeld op de prijslijst van EGR.
  • Any use of the software beyond that defined and agreed in the contract, especially the simultaneous use of the software on more than the agreed number of workstations, is a use in breach of contract. The customer is obliged to inform EGR of such a circumstance immediately. The customer undertakes to pay compensation to EGR for the period of use in breach of contract in accordance with the price list issued by EGR. The calculation of the amount of compensation is based on a four-year linear depreciation. If the customer does not report the use in breach of contract to EGR, a contractual penalty payment is due on first demand by EGR totalling five times the price stated on the price list issued by EGR.